اول دوره

در قسمت اول دوره از نرم افزار حسابداری طاها می توان اطلاعات زیر را مشخص نموده و در پایان سند افتتاحیه را صادر کرد :

  • موجودی کالا ها در ابتدای دوره به همراه قیمت خرید آنها .
  • معرفی چکهایی که از مشتریان گرفته ایم و سررسید آنها هنوز نرسیده .
  • معرفی چکهای خودمان که به مشتریان داده ایم و هنوز سررسیدشان نرسیده است .
  • تعیین میزان بدهکاری یا بستانکاری اشخاص در ابتدای دوره .
  • تعیین میزان موجودی صندوق در ابتدای دوره .
  • تعیین میزان موجودی بانک ها در ابتدای دوره .

 

همچنین می توان اطلاعات مورد نیاز ازهر یک از قسمت های بالا را از سالهای پیش دریافت کرد .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه