پشتیبان گیری از اطلاعات


در نرم افزار حسابداری طاها ، پشتیبان گیری از اطلاعات بسیار آسان است و به روشهای مختلف می توان فایل پشتیبان تهیه کرد که ذیلا به آنها اشاره می شود :

  1. پشتیبان گیری دستی : در این حالت کاربر هر زمان که لازم بداند می تواند فایل پشتیبان را تهیه کند .
  2. پشتیبان گیری هنگام بستن نرم افزار : در این حالت هنگام بستن نرم افزار از کاربر سئوالی مبنی به این که آیا تمایل به پشتیبان گیری دارد می شود که با تائید آن عمل پشتیبان گیری به صورت خودکار انجام می شود .
  3. پشتیبان گیری خودکار : در این حالت ، هنگام بسته شدن نرم افزار ، به صورت خودکار بدون اینکه از کاربر سئوالی شود ، فایل پشتیبان تهیه می شود .


فشرده سازی اطلاعات


در نرم افزار حسابداری طاها ، جهت صرفه جویی در مصرف فضای حافظه می توان فایلهای پشتیبانی تهیه شده را فشرده کرد که در این صورت تقریبا یک دهم فضای معمول استفاده خواهد شد . لذا نرم افزار می تواند به صورت خودکار فایل پشتیبان را هم به صورت معمولی و هم به صورت فشرده شده تهیه نماید .


نرم افزار حسابداری

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه،نرم افزار مدیریت تعمیرگاه،نرم افزار حسابداری