چاپ چک


در نرم افزار مالی طاها می توان اطلاعات مورد نیاز به جای نوشتن با دست ، بر روی چک چاپ نمود . اطلاعاتی همچون مبلغ به عدد ، مبلغ به حروف ، بابت ، توضیحات ، وضعیت به حواله کرد ، تاریخ به عدد ، تاریخ به حروف در انواع چکهای بانک های مختلف قابل چاپ است .


نرم افزار تعمیرگاهی

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه