مشاهده چک های موعد سررسید رسیده


در نرم افزار مالی طاها ، با تنظیم خصوصیت مربوطه ، می توان لیست چکهای مشتریان و یا خودمان که سررسید آنها تا n روز آینده است را هنگام اجرای برنامه مشاهده نمود .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه