کپی سند حسابداری


در نرم افزار حسابداری طاها ، می توان سند های حسابداری که دستی صادر شده اند را کپی کرده و سندی جدیدی از روی آن ایجاد کرد .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه