ارزش افزوده

در نرم افزار حسابداری طاها اعمال ارزش افزوده به دو شکل زیر امکان پذیر است :

  1. ارزش افزوده بر روی هر کالا به صورت جداگانه (سطر فاکتور)
  2. ارزش افزوده بر روی کل فاکتور

همچنین در هر یک از حالتهای بالا می توان ارزش افزوده را هم به صورت مبلغ ثابت و هم به صورت درصدی اعمال کرد


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه