تخفیف

در نرم افزار حسابداری طاها اعمال تخفیف به دو شکل زیر امکان پذیر است :

  1. تخفیف بر روی هر کالا به صورت جداگانه (سطر فاکتور)
  2. تخفیف بر روی کل فاکتور

همچنین در هر یک از حالتهای بالا می توان تخفیف را هم به صورت مبلغ ثابت و هم به صورت درصدی اعمال کرد


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه