ثبت هزینه


در نرم افزار مالی طاها ، می توان انواع هزینه ها را تعریف و دسته بندی نموده و سپس هزینه های روزمره را ثبت نمود .


نرم افزار تعمیرگاهی

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه