تغییر عکس زمینه صفحه اصلی


در صفحه اصلی نرم افزار حسابداری طاها که منوهای اصلی  در آن قرار دارد ، می توان عکس زمینه را تغییر داد و از تصویر دلخواه استفاده نمود .

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه