امکان باز کردن همزمان چند صفحه


در نرم افزار مالی طاها می توان به طور همزمان چند صفحه فاکتور را باز کرده و در موقع نیاز آنها را ذخیره کرده و بست .همچنین میتوان هنگام صدور فاکتور گزارشات مورد نیاز را تهیه کرد . بنابراین مانند بعضی نرم افزارها لازم نیست برای مراجعه به صفحات ، صفحات قبلی را بست .

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه