جعبه تنوع چند قیمتی

به کمک این قسمت از نرم افزار حسابداری طاها هنگام صدور فاکتور و انتخاب هر کالا ، صفحه ای نمایش داده می شود که حاوی اطلاعات زیر است :

  • بالاترین قیمت این کالا چند بوده و به چه کسی
  • پائین ترین قیمت این کالا چند بوده و به چه کسی
  • بالاترین قیمت این کالا به این مشتری چند بوده
  • پائین ترین قیمت این کالا به این مشتری چند بوده


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه