دفترچه یادداشت

در قسمت دفترچه یادداشت نرم افزار مالی طاها می توان یادداشت های مورد نیاز را ثبت نمود و همچنین می توان برای آنها زمان یادآوری تعیین کرد تا در زمان یاد شده پیغامی بر روی صفحه ظاهر شود .

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه