دفترچه تلفن


در این قسمت از نرم افزار حسابداری طاها می توان اطلاعات اشخاص را از قبیل نام ، نام خانوادگی ، شماره تلفن ، پست الکترونیکی و آدرس را ذخیره نمود . همچنین می توان بر اساس حروف الفبا و یا وارد کردن بخشی از مشخصات شخص ، فرد مورد نظر را یافت .

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه