قیمت ثابت خرید و فروش

با مشخص کردن قیمت خرید و فروش هر کالا در نرم افزار حسابداری طاها ، هنگام صدور فاکتور و انتخاب کالا ، این قیمتها در فاکتور ثبت می شوند . این گزینه برای اصنافی مناسب است که قیمت اجناس ثابتی دارد و در طول سال و یا در بازه های زمانی مشخصی تغییر نمی کند .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه