مشاهده سود و زیان کل دوره مالی


در این قسمت از نرم افزار حسابداری طاها می توان سود یا زیان کل دوره مالی را با در نظر گرفتن موجودی کالاها در ابتدا و انتهای دوره ، بهای تمام شده ، هزینه ها ، خرید خالص ، فروش خالص بدست آورد .

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه