حدود دسترسی کاربران

در نرم افزار حسابداری طاها ، میزان دسترسی کاربران را به دو شکل می توان تعیین کرد :

  1. تعیین دسترسی به صفحات : در این حالت می توان دسترسی کاربر را به صفحات مورد نظر محدود کرد .
  2. انجام عملیات ایجاد ، اصلاح و حذف : در این قسمت می توان انجام بعضی از عملیات ها را از کاربر گرفت ، به عنوان مثال در صفحه خاصی کاربر نتواند اطلاعات جدید وارد کرده و یا اصلاح کند و فقط بتواند حذف و مشاهده نماید .


نرم افزار تعمیرگاهی

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه