متن یا عکس پس زمینه


در نرم افزار حسابداری طاها می توان در پس زمینه فرمهای چاپی و فاکتورها اعم از خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، دریافت و پرداخت امانی ، پیش فاکتور ، عکس یا متن دلخواه را به صورت کمرنگ قرار داد(به عنوان مثال لوگو یا نام شرکت)

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه