تعمیرگاه اتومبیل

مبلغ نرم افزار : مبلغ هر نسخه ، 240.000 تومان به ازاء هر قفل سخت افزاری می باشد .

نحوه پرداخت : نقدی

هزینه پشتیبانی سالیانه : هزینه پشتیبانی سالیانه 40.000  تومان است که از سال دوم به بعد توسط خریدار هر ساله قابل پرداخت است (سال اول رایگان است) .


سیستم مدیریت تعمیرگاه

مبلغ نرم افزار : مبلغ هر نسخه ، 850 هزار تومان به ازای یک قفل سخت افزاری (یک کاربر) است .

هزینه هر کاربر اضافه : هزینه هر کاربر اضافی 100 هزار تومان است .

نحوه پرداخت : نقدی

هزینه پشتیبانی سالیانه : هزینه پشتیبانی سالیانه ، 100 هزار تومان است که از سال دوم به بعد توسط خریدار هر ساله قابل پرداخت است(سال اول رایگان است) .


سیستم حسابداری تعمیرگاه

نرم افزار تعمیرگاه

هزینه راه اندازی شبکه جهت استفاده بیش از یک کاربر در یک واحد تجاری : در صورتیکه یک واحد تجاری نیاز به بیش از یک کاربر داشته باشد و بخواهد نرم افزارها را از طریق شبکه به یکدیگر متصل نماید ، هزینه راه اندازی نرم افزار در شبکه(بستر شبکه اعم از سخت افزار و نرم افزار باید آماده باشد) به ازای هر کامپیوتر مبلغ 50 هزار تومان است .

  • اگر مشتری فردی را در اختیار داشته باشد که به مفاهیم شبکه و Sql Server آشنایی داشته باشد ، ما وی را تلفنی راهنمایی می کنیم تا نرم افزار را نصب و راه اندازی نماید و در این حالت نیازی به پرداخت وجه نیز نمی باشد.
  • هزینه راه اندازی بستر شبکه اعم  از کابل کشی ، نصب سخت افزارهای لازم و تنظیمات نرم افزاری ، در صورت نیاز و درخواست مشتری جداگانه و توافقی محاسبه می شوند.
  • درصورت سوختن قفل سخت افزاری ، هزینه تعویض قفل ، با ارائه قفل سوخته شده  مبلغ 30 هزار تومان می باشد .