در صورت بروز هر گونه مشکل که مربوط به نرم افزار حسابداری طاها باشد ، تیم نرم افزاری طاها ، موظف به رفع آن است .


مراحل رفع مشکل به شرح زیر است :

  1.  درصورت امکان ، مشکل تلفنی برطرف می شود .
  2. در صورت نیاز، به کمک نرم افزارهای ریموت   از طریق اینترنت به سیستم مشتری متصل شده و رفع مشکل می شود.
  3. در صورت لزوم مشتری باید از اطلاعات خود  فایل پشتیبان تهیه کرده و از طریق اینترنت برای تیم فنی ارسال نماید ؛ تیم فنی پس از رفع مشکل ، فایلهای بروزرسانی را از طریق اینترنت برای مشتری ارسال می نماید.
  4. در صورتیکه امکان رفع مشکل از طریق اینترنت موجود نباشد ، کارشناس فنی به محل مشتری (در تهران) اعزام خواهد شد.


نرم افزار حسابداری طاها

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

نرم افزار حسابداری طاها